Rzepak ozimy ES CAPELLO F1 C1

Rzepak ozimy

 

Nasiona w zaprawie fungicydowej Scenic Gold oraz zaprawie insektycydowej Buteo Start.

ES Capello to odmiana rzepaku ozimego, która została zarejestrowana w 2018 roku i zdobyła dużą popularność na europejskim rynku, szczególnie we Francji, gdzie została po raz pierwszy zarejestrowana. Odmiana ta wyróżnia się swoją plastycznością, doskonale dopasowując się do różnych rodzajów stanowisk, co przekłada się na zadowolenie rolników i ich zyski.

ES Capello to odmiana rzepaku ozimego o bezpiecznej fizjologiiodporna na jesienną elongację szyjki korzeniowej. Posiada wysoką zimotrwałość i znakomitą zdrowotność. Dzięki obecności genów Rlm, w tym Rlm7, odmiana jest w pełni zabezpieczona przed suchą zgnilizną kapustnych. Wykazuje również tolerancję na inne choroby, takie jak zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza i werticilioza. Odmiana ta cechuje się również silnym wigorem jesiennym.

ES Capello to uniwersalna odmiana rzepaku ozimego, zalecana do uprawy na różnych typach gleb. Nasiona ES Capello doskonale rozwijają się na stanowiskach zawodnych i mozaikowatych, ale radzą sobie również na najlepszych glebach. Odmiana ta ma wysokie rośliny, ale nie wykazuje wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia zbiór i przeprowadzanie zabiegów ochronnych. Plantacja rzepaku ES Capello szybko rozwija się jesienią dzięki silnemu wczesnemu wigorowi. Kwitnie średniopóźno, a termin dojrzewania określany jest jako średniowczesny.

ES Capello to odmiana rzepaku ozimego, która łączy wysokie i stabilne plonowanie z najwyższą jakością nasion o szeroko rozumianej zdrowotności roślin. Odporność na choroby, takie jak sucha zgnilizna kapustnych (dzięki genowi RLM7), zgnilizna twardzikowa i czerń krzyżowych, czyni tę odmianę odporną na presję patogenów atakujących podstawę łodyg. Wybór odmiany ES Capello przekłada się na dobrą wydajność uprawy rzepaku ozimego.