Siewnik nabudowany AD

Siewnik nabudowany AD Super o szerokości roboczej 3 m jest idealny dla średnich i dużych gospodarstw rolnych. Zamontowany na bronie wirnikowej KE lub kultywatorze wirnikowym KX/KG i wyposażony w redlicę jednotarczową RoTeC-Control, AD Super idealnie nadaje się jako uniwersalne połączenie do siewu po orce i do siewu w mulcz.

Korzyści dla użytkownika

  • Bardzo zwarty i lekki agregat uprawowo-siewny
  • Centralna, bezstopniowa hydrauliczna regulacja nacisku redlic
  • Doskonałe kopiowanie głębokości redlicy jednotarczowej RoTec-Control za pomocą samooczyszczającej się tarczy ograniczającej głębokość Control 10 lub tarczy ograniczającej głębokość Control 25
  • Czyste redliny wysiewu dzięki niezawodnemu czubkowi redlicy
  • Bezpieczne przykrycie nasion przez dokładny zagarniacz – także przy siewie w mulcz
  • Najlepszy dostęp do zbiornika ziarna poprzez bezpieczny pomost załadunkowy
  • Zamknięcie zbiornika ziarna przez pyłoszczelną pokrywę zbiornika