Kultywator Cenius

3-belkowy kultywator Cenius o szerokości roboczej 3 m do 4 m może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby. Dzięki urozmaiconemu programowi redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków.

Korzyści dla użytkownika

  • Centralna , mechaniczna i bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
  • Opcjonalne wyposażenie w hydrauliczny układ regulacji głębokości roboczej, zapewniający komfortowe wykonywanie tej czynności z kabiny ciągnika z wykorzystaniem przejrzystej skali
  • Prosta, bezstopniowa regulacja jednostki równającej za pomocą dwóch wrzecion bez potrzeby wchodzenia w elementy maszyny
  • Opcjonalny hydrauliczny układ regulacji głębokości roboczej jednostki równającej, zapewniający jej komfortowe dostosowywanie z kabiny ciągnika z wykorzystaniem przejrzystej skali
  • Uprawa gleby i siew poplonów w jednym przejeździe przy użyciu opcjonalnego siewnika nabudowanego GreenDrill