Siewnik zawieszany D9

Bezkonkurencyjna efektywność. Klasyk wśród siewników.

Siewnik zawieszany D9 może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z kompatybilną maszyną uprawową po orce lub do siewu w mulcz. Dzięki szerokości roboczej od 2,5 m do 4 m, siewniki zawieszane D9 to właściwy wybór dla małych i średnich gospodarstw rolnych. D9 może być wyposażony w redlicę stopkową WS lub jednotarczową RoTeC-Control. 

Korzyści dla użytkownika

  • Lekki i kompaktowy siewnik, r.wnież do pracy solo
  • Centralna, bezstopniowa regulacja nacisku redlic, mechaniczna lub hydrauliczna
  • Doskonałe kopiowanie głębokości redlicy jednotarczowej RoTeC-Control za pomocą samooczyszczającej się tarczy ograniczającej głębokość Control 10 lub tarczy ograniczającej głębokość Control 25
  • Czyste redliny wysiewu dzięki niezawodnemu czubkowi redlicy
  • Bezpieczne przykrycie nasion przez dokładny zagarniacz – także przy siewie w mulcz!
  • Najlepszy dostęp do zbiornika ziarna poprzez bezpieczny pomost załadunkowy
  • Zamknięcie zbiornika ziarna przez pyłoszczelną pokrywę zbiornika