Kultywator zaczepiany Cenius-2TX

4-belkowy kultywator zaczepiany Cenius-2TX o szerokości roboczej 4 m do 8 m może być używany zarówno do płytkiej uprawy ścierniska jak również do głębokiego spulchniania gleby. Dzięki urozmaiconemu programowi redlic i wałów urządzenie można dopasować niemalże do wszystkich warunków. Zintegrowane środkowe podwozie zapewnia maszynie nie tylko dużą zwrotność na ulicy, ale także umożliwia w razie potrzeby pracę bez wału uprawowego.

Korzyści dla użytkownika

  • Mechaniczna , bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
  • Opcjonalny hydrauliczny układ regulacji głębokości roboczej, stosowany również podczas prac bez użycia wałów uprawowych, zapewniający komfortowe wykonywanie tej czynności z kabiny ciągnika z wykorzystaniem przejrzystej skali
  • Prosta, bezstopniowa regulacja jednostki równającej za pomocą dwóch wrzecion bez potrzeby wchodzenia w elementy maszyny
  • Opcjonalny hydrauliczny układ regulacji głębokości roboczej jednostki równającej, zapewniający jej komfortowe dostosowywanie z kabiny ciągnika z wykorzystaniem przejrzystej skali
  • Duża zwrotność na poprzeczniakach i dobre właściwości jezdne podczas transportu po drogach, zapewniane przez duże wymiary ogumienia środkowego podwozia
  • Uprawa gleby metodą „ostrej skiby” lub w warunkach wysokiej wilgoci może być bardzo łatwa bez wykorzystania wału uprawowego- zapewnione spulchnianie śladów kół układu jezdnego za pomocą zębów usytuowanych za jego kołami
  • Szybkie składanie i rozkładanie wysięgników
  • Redukcja czasu dodatkowego przez brak potrzeby intensywnej konserwacji i niewielką częstotliwość wymiany redlic w połączeniu z opcjonalnymi redlicami C-Mix-HD
  • Redukcja poślizgu dzięki zastosowaniu dodatkowego mechanizmu przenoszenia siły o maks. wartości 1.500 kg na oś tylną ciągnika w postaci opcjonalnego układu wzmacniania trakcji
  • Do spulchniania głębokiego można użyć połowy liczby zębów celem zredukowania niezbędnej siły pociągowej i zużycia paliwa.