Siewnik mechaniczny nabudowany Cataya

Siewnik mechaniczny nabudowany Cataya oferuje w połączeniu z broną wirnikową KE, kultywatorami wirnikowymi KX/KG lub zawieszaną kompaktową broną talerzową CombiDisc idealną maszynę do siewu po orce i w mulcz. Szerokość robocza 3 m i 4 m oraz pojemności zbiorników od 650 l do 1730 l sprawiają, że Cataya robi wrażenie szczególnie pod względem precyzji i komfortu. 

Korzyści dla użytkownika

  • Szybkie napełnianie bez strat dzięki dużemu otworowi zbiornika
  • Minimalne resztki dzięki zintegrowanemu lejowi wylotowemu – szybka wymiana nasion i szybkie czyszczenie
  • Centrala regulacyjna SmartCenter

– Centralna regulacja denka

– Centralna regulacja głębokości siewu redlic dwutarczowych TwinTeC

– Centralna, mechaniczna regulacja nacisku redlic – opcjonalnie hydraulicznie z kabiny

– Proces kalibracji za pomocą przycisku lub TwinTerminal

– Wysuwana rynienka kalibracyjna po lewej stronie

  • System dozowania Precis dla dokładnego dozowania i łatwego przestawiania z ziarna drobnego na normalne
  • Intuicyjna obsługa za pomocą komputera obsługowego AmaLog+, AmaDrill 2 lub terminalu obsługowego kompatybilnego z ISOBUS
  • Aktywna uprawa gleby za pomocą brony wirnikowej lub kultywatora wirnikowego, bierna uprawa gleby za pomocą kompaktowej brony talerzowej CombiDisc
  • Bogaty program wałów – odpowiedni wał do każdej gleby