Siewnik punktowy EDX- TC

Siewnik punktowy EDX, stosowany do siewu pługiem, w mulcz i bezpośredniego, charakteryzuje się niezawodnością i wysokim komfortem użytkowania. Przy szerokościach roboczych 6 m i 9 m i rozmiarach zbiorników ziaren 600 l i 800 l EDX ma ogromną wydajność przy prędkościach roboczych do 15 km/h.

Niespotykana wydajność dzięki prędkości roboczej do15 km/h

  • System Xpress dla optymalizacji rozdziału i odkładania nasion
  • Duże wydajności powierzchniowe, dzięki dużym zbiornikom na nasiona i naw.z
  • Szybkie napełnianie i zmiana materiału siewnego, dzięki centralnemu zbiornikowi
  • Szybkie napełnianie centralnego zbiornika nawozu
  • Prosta pr.ba kręcona dla ustalonych norm
  • Centralny terminal obsługowy AMATRON 3 dla wszystkich funkcji
  • Centralna, hydrauliczna regulacja docisku redlic nasiennych i nawozowych, opcjonalnie z wykorzystaniem AMATRON 3
  • Kompaktowe i szybkie składanie do 3 m w transporcie
  • EDX 6000-TC z możliwością wyposażenia w dwa rozsiewacze mikrogranulatu