Avant 01 Agregat uprawowo – siewny ze zbiornikiem

Duże wydajności powierzchniowe i znakomita jakość siewu: z takimi cechami, składany agregat uprawowo- siewny Avant 01 udowadnia swoją siłę przede wszystkim przy pracy w wielu gospodarstwach. Przy dużej szerokości roboczej wynoszącej 4 m lub 5 m praktycy korzystają z luźnego połączenia maszyn. Przestrzeń montażowa z przodu ciągnika jest sensownie wykorzystywana przez zbiornik ziarna. Nie ma dodatkowych obciążników. W ten sposób otrzymamy zwrotny agregat z optymalnym rozdziałem masy, który osiąga duże wydajności również na mniejszych polach. Jest to możliwe dzięki czołowemu zbiornikowi na materiał siewny i zawieszonym z tyłu ciągnika kultywatorowi wirnikowymi, wałowi i redlicom.

Korzyści dla użytkownika

  • Maksymalna elastyczność: Połączenie kultywatora wirnikowego i systemu redlic RoTeC do siew po orce i w mulcz
  • Dobre wykorzystanie przestrzeni montażowych ciągnika. Zbiornik czołowy i agregat tylny można zamontować na ciągniku bez użycia narzędzi w ciągu kilku minut.
  • Znakomita zwrotność na drodze i w polu
  • Komfortowa jazda po drogach z szerokością transportową 3 m także przy agregacie 6 m
  • Równomierne balastowanie osi ciągnika
  • Krótkie czasy przejazdu z pola na pole podnoszą ekonomikę pracy: złożyć hydraulicznie, przejechać na drugie pole, rozłożyć i pracować
  • Proste napełnianie zbiornika czołowego dzięki dobrej dostępności
  • Dobry dostęp do dozownika zapewnia szybką i prostą wymianę kaset dozujących
  • Opcjonalny elektryczny napęd dozownika – prosta kalibracja i regulacja normy wysiewu podczas jazdy