Rozsiewacz zaczepiany ZG-TS

Nowym rozsiewaczem zaczepianym ZG-TS 01 o pojemności zbiornika 7500 l lub 10 000 l można osiągnąć przy szerokościach roboczych do 54 m i prędkościach roboczych do 30 km/h jeszcze lepszą wydajność powierzchniową. Zintegrowany system rozsiewu granicznego AutoTS i automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch z maks. 128 sekcjami szerokości umożliwia bardzo precyzyjne wyniki rozsiewu.

System ważenia online ProfisPro zapewnia nieustanne dostosowywanie ilości rozsiewu, natomiast celem monitorowania obrazu rozsiewu ArgusTwin jest perfekcyjny rozdział poprzeczny także przy zmieniających się nawozach lub niekorzystnych warunkach pogodowych.

Precyzyjne obrazy rozsiewu na szerokości roboczej do 54 m z maks. 128 sekcjami szerokości

  • Maksymalna wydajność powierzchniowa przy ilości rozsiewu 650 kg/min i prędkościach roboczych do 30 km/h
  • System ważenia online ProfisPro – nieustannie kontrolowane dostosowanie ilości rozsiewu
  • Zarządzanie napełnianiem, z wskaźnikami poziomu napełnienia na zewnątrz, zapewnia szybki i dokładny załadunek przez tylko jedną osobę
  • Automatyczne sprawdzanie i dostosowywanie rozdziału poprzecznego za pomocą systemu monitorowania obrazu rozsiewu ArgusTwin
  • Prosta zmiana z kabiny pomiędzy rozsiewem krawędziowym, granicznym i rozsiewem przy rowach dzięki obustronnie zintegrowanemu systemowi rozsiewu granicznego AutoTS
  • Dokładne kopiowanie ślad.w k.ł ciągnika za pomocą osi skrętnej z 28Åã kątem skrętu
  • Wyposażenie spełniające wszystkie wymagania: oświetlenie wachlarzy rozsiewu, tarcz rozsiewających, mieszadła i wnętrza zbiornika, mobilne lub cyfrowe stanowisko testowe, systemy kamer, ...