Ostatnie dwa dni na złożenie wniosku o dopłatę do nawozów

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. Ilu rolników już to zrobiło?

Przypominamy - tylko do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Wniosek o udzielenie takiej pomocy składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Aby umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie takich wniosków, kierownictwo ARiMR podjęło decyzję o wydłużeniu 30 i 31 maja czasu pracy biur powiatowych do godz. 18. W wyjątkowych przypadkach placówki mogą być czynne dłużej.
Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Dotychczas na złożenie wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. Rolników.

Do formularza wniosku rolnicy są zobowiązani dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR wprowadzić dane z faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi wsparcie.  Agencja zachęca, by korzystać z tej możliwości, ponieważ znacznie przyspieszy to proces naliczania dofinansowania. Logowanie do PUE ARiMR następuje przy użyciu danych wykorzystywanych w aplikacji eWniosekPlus.

O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.


Jak obliczana jest dopłata do nawozów?

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.
Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich.


Rolnik pyta

  • Nigdzie nie można znaleźć informacji czy dopłata do nawozów obejmie Korn kali, kizeryt, siarczan magnezu i inne nawozy, które nie są wyszczególnione na liście średnich cen za zeszły rok. W biurze powiatowym ARiMR też nie wiedzą. W rozporządzeniu jest wyraźnie napisane, że chodzi o nawozy mineralne z wyłączeniem wapna. W teorii kwalifikują się te nawozy. Farmer to największy portal zajmujący się tematyką rolniczą i może udałoby się Pani rozwiać wątpliwości moje i innych rolników - pytanie tej treści skierował do redakcji farmer.pl Pan Marcin, jeden z czytelników portalu.

    A my zapytaliśmy o to bezpośrednio biuro prasowe Centrali ARiMR. Jaką odpowiedź otrzymaliśmy?
  • Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 13zo ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. poz. 187 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej producentowi rolnemu na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Zatem z dofinansowania Agencji wyłączone są nawozy wapniowe i wapno nawozowe zawierające magnez - wyjaśnia nam biuro prasowe.

    I dodaje: - Jednocześnie informuję, że na stronie MRiRW zostały udostępnione średnie ceny nawozów mineralnych (inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) dotyczące typów nawozów - zgodnie z rozporządzeniem RM pomoc jest wylicza m.in. na podstawie różnicy w średniej cenie nawozu zakupionego w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu zakupionego w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r.

 
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Masz pytania? Napisz do nas

Napisz